Промяна в кадастъра

При установяване на грешки в  отразяване на граници на Вашия имот и/или сграда в кадастралната карта е необходимо изработване на проект за промяна.

Необходими документи – копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR), копие от актуална/последна скица на имота.

Мапекс ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта.

Срок: 3-7 работни дни. Този срок включва техническата работа по изготвяне на проекта. Срокът за отразяване на проекта в кадастъра от Службата по геодезия, картография и кадастър се определя от администрацията и за него Мапекс не носи отговорност.

Приложение: 2_3_Промяна_КК