Партньори

  • Autodesk VAR
  • Microsoft Registered Partner
  • Член на „Съюза на геодезистите и земеустроителите в България“
  • Правоспособно лице по чл. 18 на ЗКИР, заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • Асоциация на геодезическите фирми