МАПЕКС ПРАВИ ОЦЕНКА НА СГРАДИ ПО АМЕРИКАНСКИ СТАНДАРТ BOMA

Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип.

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Случва за някоя сграда в имот да няма строителни книжа и документи за нейната законност. При това положение е възможно собственикът да поиска от общинската администрация да се проведе процедура, с която да се удостовери, че тази сграда е търпима.

ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН И ИЗРАБОТКА НА 3D МОДЕЛ

Мапекс създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.