TOBEL ОБЩИНА

Tobel е система, интегрираща в себе си данните, поддържани и управлявани от различни платформи и информационни системи. С нейна помощ се предоставят услуги, свързани географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите.

ОЦЕНКА НА СГРАДИ ПО СТАНДАРТ "BOMA"

Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип.

ZIGO

ZiGO e облачно решение, позволяващо на организациите да оптимизират логистичните си процеси и в резултат на това да предоставят по-качествени и достъпни услуги на клиентите си.