МАПЕКС ПРАВИ ОЦЕНКА НА СГРАДИ ПО АМЕРИКАНСКИ СТАНДАРТ BOMA

Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип.

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ПЛОЩ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

При нанасянето на всеки самостоятелен обект - апартамент; магазин; офис; етаж и др. в кадастрална карта, един от атрибутите на схемата на самостоятелен обект издавана от СГКК, е площта на обекта.

ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН И ИЗРАБОТКА НА 3D МОДЕЛ

Мапекс създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.