Мапекс прави оценка на сгради по американски стандарт BOMA

Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип.

Плевен ще има своя географска информационна система

С цифровизацията на данните, местната администрация ще има достъп до комплексна геопространствена информация, с която ще подобри планирането и управлението на територията.

Заснемане с ДРОН и изработка на 3D модел

Мапекс създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.