ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Първият документ, който е необходим, за да реализирате инвестиционното си намерение е Виза за проучване и проектиране, която се издава от общинската администрация.

Измерване на земята за строителния бизнес

Геодезията е древна наука. Историята разказва, че в Египет преди повече от 3000 години египтяните са възстановявали границите на собствеността си, след като Нил ги е заливал.

TOBEL - УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА В УМНИЯ ГРАД

Понятието смарт сити придобива все по-голям обхват на тълкуване и реализация. В него се включват системи за транспорт, екология, трафик, мобилност, ефективно управление на териториите и редица други. За основата на повечето от тези теми служи дигиталното копие на територията.

От изкопа до Акт 16 с „Мапекс“

След 21 години на пазара на геодезическите услуги ние от „Мапекс“ сме изградили и изключително богата мрежа от лоялни клиенти.