ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

Мапекс, в качеството си на правоспособно лице по ЗКИР, извършва дейности по издаване и подписване на скици на недвижими имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни обекти в тях

СКИЦА – ПРОЕКТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ИМОТ В КАДАСТЪРА ПО ЗКИР

Изработването на Скица-проект е техническа дейност, с която се подготвя проект даден имот да бъде отразен в кадастралната карта.

TOBEL - COVID 19 - СЪЗДАДЕН ЗА ГРАЖДАНИ

Актуална информация, показваща новите случаи на заразени с CОVID-19 в страната, можете да следите на сайта ни - Tobel-COVID19 https://covid.tobel.bg/

ГИС - БЪРЗО, ЛЕСНО, ТОЧНО

Мапекс представя български софтуер, разработен за българските клиенти, който ще се ползва в български условия