СТУДЕНТИ СЕ ЗАПОЗНАХА С РОЛЯТА НА КАДАСТЪРА В БИЗНЕСА С ИМОТИ

Катедра „Недвижима собственост” организира информационна среща за студентите с представители на фирма „Мапекс“ АД. В рамките на събитието инж. Александър Лазаров, изпълнителен директор на фирмата, изнесе лекция за ролята на кадастъра в бизнеса с имоти.

ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН)

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта.

Измерване на земята за строителния бизнес

Геодезията е древна наука. Историята разказва, че в Египет преди повече от 3000 години египтяните са възстановявали границите на собствеността си, след като Нил ги е заливал.

ГИС - БЪРЗО, ЛЕСНО, ТОЧНО

Мапекс представя български софтуер, разработен за българските клиенти, който ще се ползва в български условия