МАПЕКС ПРАВИ ОЦЕНКА НА СГРАДИ ПО АМЕРИКАНСКИ СТАНДАРТ BOMA

Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип.

СКИЦА – ПРОЕКТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ИМОТ В КАДАСТЪРА ПО ЗКИР

Изработването на Скица-проект е техническа дейност, с която се подготвя проект даден имот да бъде отразен в кадастралната карта.

ЗАСНЕМАНЕ С ДРОН И ИЗРАБОТКА НА 3D МОДЕЛ

Мапекс създава 3D модели с помощта на дрон и когато е необходимо с допълнителни геодезически измервания на място.