Дигиталните двойници и AI чертаят бъдещето на "Мапекс"

2022 беше интересна и добра година, през която се случиха няколко големи проекта. Започна развитието на новата информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която ще е готова до края на годината. Напоследък все по-често работим и в сферата на доставка на ГИС решения за ВиК сектора.

TOBEL - УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА В УМНИЯ ГРАД

Понятието смарт сити придобива все по-голям обхват на тълкуване и реализация. В него се включват системи за транспорт, екология, трафик, мобилност, ефективно управление на териториите и редица други. За основата на повечето от тези теми служи дигиталното копие на територията.

Измерване на земята за строителния бизнес

Геодезията е древна наука. Историята разказва, че в Египет преди повече от 3000 години египтяните са възстановявали границите на собствеността си, след като Нил ги е заливал.

От изкопа до Акт 16 с „Мапекс“

След 21 години на пазара на геодезическите услуги ние от „Мапекс“ сме изградили и изключително богата мрежа от лоялни клиенти.