ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ

Мапекс, в качеството си на правоспособно лице по ЗКИР, извършва дейности по издаване и подписване на скици на недвижими имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни обекти в тях

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, във връзка с преместване на офиса ни в кв. Павлово, на метри от настоящият, ви молим да имате предвид, че същият в момента временно не работи. Очаквайте информация за новия адрес в рамките на няколко дни.

ТОБЕЛ-COVID 19 - СЪЗДАДЕН ЗА ГРАЖДАНИ

Актуална информация, показваща новите случаи на заразени с CОVID-19 в страната, можете да следите на сайта ни - Tобел-COVID19 https://covid.tobel.bg/