Мениджмънт

АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ
Изпълнителен директор

Александър Лазаров е един от най-добрите български специалисти в областта на геодезията и кадастъра с дългогодишен опит в управлението на компании и български институции. Като изпълнителен директор в Мапекс АД, г-н Лазаров отговаря за стратегическото и оперативно управление на компанията, включително и за инвестициите в нови технологични компании и решения за различни сектори на икономиката. Преди да поеме ръководството на Мапекс АД, г-н Лазаров ръководи компании в областта на геодезията и информационните технологии.

ДЕЯН БАЛТАДЖИЕВ
Мениджър ИТ

Под негово ръководство са реализирани редица проекти за разработване на ГИС системи, геопортали и информационни системи, предоставящи електронни услуги успешно интегрирани в държавната администрация, нейните структури и частния сектор. Г-н Балтаджиев е в основата на реализирането на множество технологични иновации и софтуерни продукти в Мапекс АД.
Завършва висше образование в Софийски университет "Св. Св. Климент Охридски", специалност Информатика.


ПЛАМЕН ГЪБЕНСКИ
Мениджър Геодезия

В Мапекс АД постъпва през 2011 г., като ръководител на проект, който фирмата изпълнява с възложител Министерство на земеделието и храните "Актуализация на цветна ортофото карта на страната" в периода 2010-2011 г.
Завършва висше образование във Висше народно военно артилерийско училище  (ВНВАУ) "Г. Димитров", гр. Шумен и е дипломиран инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Д-Р ИНЖ. СЕРГЕЙ ШИШОВ
Мениджър Търговия

С дългогодишен опит от продажбите и маркетинга в енергетиката, електротехниката, телекомите и над 13 години в областта на географските информационни системи. Защитена дисертация по надеждност на системи в Националния изследователски технологичен университет  „МИСИС“, Москва, Русия.