ZiGO

ZiGO - облачно решение, позволяващо оптимизация на логистичните процеси в организациите

ZiGO e облачно решение, което позволява на организациите не само да оптимизират логистичните си процеси, но и в резултат на това да предоставят по-качествени и достъпни услуги на клиентите си. Управлението на логистичните процеси е критичен елемент от успешния бизнес във времената на електронна търговия и все по-сложни изисквания към логистичните способности на организациите.

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА

Ползи

  • Интелигентно и надеждно автоматизиране на процесите по планиране, контрол и управление на транспортната дейност
  • Оптимизиран подход при управлението на разходите, директно обвързани с процеса на транспорт и доставка
  • Намалени разходи чрез по-нисък разход за гориво, автоматизиран избор на най-оптимален подход при решаването на транспортните задачи, разпределение на задачи и тяхното бързо изпълнение, подобрена двупосочна комуникация, всичко от самото решение
  • Автоматизирано планиране на оптимален маршрут
  • Актуализация на планиран маршрут, в реално време, при промяна на обхвата от заявки
  • Контрол и управление на транспортни ресурси

 

Област на приложение

  • Транспорт и логистика, Куриерски и Спедиторски услуги
  • Сектор Транспорт, спедиция и логистика: куриерски и пощенски услуги, спедитори, логистика
  • Сектор Дистрибуция: дистрибутори; доставчици – вода, кафе, консумативи по офисите, разносвачи
  • Сектор Бизнеси с автопарк, много офиси, много имоти

За повече информация, моля посетете: https://www.zigo.bg/