История

ЗА НАС
Мапекс АД е водеща българска геоинформационна компания, предоставяща геодезически услуги и ГИС решения на българския пазар от 2001 годинa.
Технологичните решения на компанията дават възможност за ефективно управление на геоинформация, работни процеси и активи на организации в публичния и частния сектор.
Мапекс предлага пълна гама от услуги свързани с геодезия и кадастър, като геодезически измервания, трасиране, проектиране, контрол на строителни работи или разработка на кадастрални карти и регистри, фотограметрични заснемания, дистанционни измервания с дронове и др.
Предлагаме готови софтуерни и ГИС решения с широк обхват на приложение. Такива са пълнофункционална ГИС – фамилията Tobel, ZiGO – решение за спедиторски компании, VTrans – решение за трансформация на координати и др.
МИСИЯ
Ние от Мапекс посвещаваме своите усилия и развитие на предоставянето на качествени геодезически и геоинформационни услуги.
Основна цел на инвестициите ни в технологии, ноу-хау и квалификация на екипа ни е осигуряване на обслужване според най-високите стандарти в областта на геодезията и географските информационни системи.
ЦЕННОСТИ
Ценим предприемчивите идеи, нестандартното мислене, простите и удобни за клиента технологични решения. Споделяме разбирането, че полагането на систематични и целенасочени усилия е пътя към успешни решения.
ВИЗИЯ
Като разчитаме на нашите ценности и използваме най-модерните технологии, ние работим за да се превърнем в символ на високо качество в областта на геодезическите и геоинформационните услуги.
НАШИЯТ ЕКИП
Мапекс АД разполага с повече от 80 човека, професионалисти, дипломирани в следните области: Геодезия; Информатика, Компютърни системи и технологии, Математика и информатика, Счетоводство и контрол, Икономика – Бизнес администрация, Международни икономически отношения, Маркетинг и др.
Опитът, който притежава екипът, е едно от най-големите предимства на компанията ни на конкурентния пазар в България.
Професионализмът и отговорността на хората, които работят в Мапекс АД, спомагат за надеждни и коректни партньорски отношения.