Архитектурно заснемане за площ на самостоятелен обект

При нанасянето на всеки самостоятелен обект - апартамент; магазин; офис; етаж и др. в кадастрална карта, един от атрибутите на схемата на самостоятелен обект издавана от СГКК, е площта на обекта.

Възможно е да бъде установено, че за Вашия имот тази площ не присъства поради някоя от следните причини: липса на архитектурни чертежи; не е вписана в документа за собственост;
притежавате стар или неактуален архитектурен чертеж; в случай, че през годините е извършено преустройство, за което няма необходимите документи.

За да се отстрани тази ситуация, Мапекс предлага услугата архитектурно заснемане на място и изработване на схема с измервания, за определяне площта на самостоятелния обект в съответствие с НАРЕДБА №РД-02-20-5 от 15.12.2016 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ.

С тази схема, ще може да се допълни площта към атрибутите на скицата в СГКК.

Необходими документи – копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR)

Срок: 3-7 работни дни

Приложение: 2_9_Архитектурно_заснемане