Партньори

Мапекс е изградил дългогодишни контакти и партньорски отношения със следните организации:

 

MICROSOFT 

http://www.microsoft.com/bulgaria

 

АГКК

http://www.cadastre.bg

Партньор на Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър.

 

Autodesk

http://www.autodesk.com/

Value Added Reseller