Заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура, съгласно изискванията на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР

При въвеждане на новопостроена сграда в експлоатация се налага заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура (сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, подземните и надземни проводи и съоръжения като: трафопостове, шахти, водопроводи, топлопроводи, газопроводи, кабели и други).

Мапекс ще спести Вашето време и усилия при среща с администрацията, като  заснеме и изготви необходимите материали и документи за нанасяне на техническата инфраструктура.

 

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR)
  • Екзекутивна документация за техническата инфраструктура
  • Разрешение за строеж или договор за присъединяване

Мапекс предлага и представителство пред Столична община – Направление архитектура и градоустройство, включващо: внасяне на изготвения от нас проект и получаване на удостоверение, че данните са нанесени в кадастралния план или в специализираната карта за устройствено планиране.