Оценка на сгради по стандарта "BOMA"

Възможностите от много варианти на определяне на полезната площ на една сграда, налага използването на стандарти, за да може да се уеднаквят разбиранията на инвеститори, наематели, купувачи и продавачи за площите, които една сграда предлага. Такъв стандарт е разработения американски стандарт BOMA.
Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип с един или повече ползватели. Полученият резултат се базира на ясни и прозрачни критерии, зададени от стандарта и гарантира необходимия баланс на интересите и взаимоотношенията между наемател и наемодател.
През последните години, специалистите на Мапекс развиха експертиза за оценка на сгради по този стандарт.

Необходими документи:

  • Архитектурни планове на сградата;
  • Геодезическо заснемане на всяко от нивата на сградата.

Срокът за изпълнение зависи от размера на сградата.

Приложение: 3_10_2 BOMA