Система за управление на качеството на услугите - БДС ISO/IEC 20000-1:2018

Сертификатът може да бъде предоставен на заинтересовани страни при поискване или да бъде изтеглен от ТУК.