Система за управление на информационната сигурност - БДС EN ISO/IEC 27001:2017

Сертификатът може да бъде предоставен на заинтересовани страни при поискване.