Обучения за брокери на недвижими имоти

Експертите на Мапекс извършват обучения за брокери на недвижими имоти, относно съдържанието на кадастралната карта, устройствените планове, параметрите на застрояване, оценка на потенциала на територията и необходимите стъпки за да бъде реализирана дадена сделка.

Продължителността на обучението зависи от подготвеността на обучаемите и дълбочината на проблематиката, до която желаят да достигнат.