Комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот

Чрез комбинираната скица в графичен вид се представя връзката между различни планове, изработени и одобрени в различни моменти от време. Комбинирани скици се изработват и за удостоверяване на промяна в границите и площта на определен имот, при издаване на Виза за проектиране, при извършване на отчуждаване или възстановяване на собственост.

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Копие от скица на имота ако има такава;
  • Изисквания към комбинираната скица, поставени от органа, който я изисква.

Специалистите на Мапекс изработват комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот според конкретните нужди и предназначение.

Приложение: 2_5_Комб_скица