ГИС ХАСКОВО ДЗЗД

2020 - ГФО ТУК

2021 - ГФО ТУК

2022 - Декларация по чл.38, ал. 9 от т. 2 от Закона за счетоводството ТУК