ДЗЗД ТМ

Декларация по чл. 38, ал. 9, т.е от Закон за счетоводството ТУК