ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ГМК

2019 - Декларация по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закон за счетоводството ТУК

2020 - Декларация по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закон за счетоводството ТУК

2021 - Декларация по чл. 38, ал. 9, т.2 от Закон за счетоводството ТУК