tobel office

Tobel Office е технологично решение за управление на активи, ремонти и плащания по офисите на една организация.
Офисите е възможно да са в една сграда или развита клонова мрежа.
Решението е насочено към управляване на собствеността, систематизиране на информация и контрол на активите и разходите по тяхното поддържане.

Tobel Office - Офис мрежа

Технологични възможности:

Данни за всеки офис:

 • Обзавеждане и оборудване;
 • Режийни разходи, застраховки;
 • Документи за офис;
 • Ремонти и поддръжка;
 • Данъци;
 • Географска карта;
 • Контакти;
 • Отговорен служител.

Оперативни възможности:

 • Информация за разхода за всеки офис по пера;
 • Напомняне за подновяване на договори за наем;
 • Интегриране с други системи на клиента за: плащания, фактуриране и др.;
 • Аларми за неплатени режийни;
 • Напомняне за данъци и застраховки;
 • Анализ на разходи по поддръжка;
 • Други по изискване на клиента.

Справки и отчети:

 • Информация в хронологичен ред;
 • Информация за извършени подобрение;
 • Справка за изтекли договори;
 • Комбинирани справки;
 • Големи възможности за експорт.