Tobel Bank

Tobel Bank - Портфейл с имоти

Технологични възможности:

 • За всеки имот условия по кредит;
 • Документи за имота;
 • Оценки;
 • Изрядност на платеца;
 • Кадастрална информация;
 • Вписвания;
 • Географска карта с имотите;
 • Инвестиционни намерения;
 • Степен на усвоеност на кредита;
 • Други по изискване на банката. 

Оперативни възможности:

 • Интегриране с налични системи в банката;
 • Показване на проблемни имоти;
 • Представяне в портал за продажба  Laris MLS Exclusive;
 • Обвързване с информацията от Агенция по кадастър;
 • Други по изискване на банката;
 • Справки и отчети.

Справки и отчети:

        Визуализация по:

 • Кредитополучател;
 • Тип на имота – земя, сгради и др.;
 • Необслужвани дългове;
 • Промяна на стойности на имоти.