Комплексно проучване на имот

Преди да бъде закупен даден недвижим имот, важна информация, която е необходима на купувача, е потенциала на имота - какъв е устройственият му статут; какви са градоустройствените показатели, като плътност и кинт; какви са височината на сградата и процентът на озеленяване. Също така,  съответствието на кадастралните граници с границите по устройствен план, възможна разгъната застроена площ и др.

Мапекс прави проучване на имота, който Ви интересува и Ви представя доклад, който да помогне при взимане на решение за покупката на имота или развитието на неговия потенциал.

По време на проучването, Вие ще бъдете запознати с проблеми, които имотът има по отношение на кадастрална карта и устройствено предвиждане - ако има налични такива, включително и със срокове за отстраняването им.

Необходими документи:

Срокът за изпълнение на проучването е между 1 и 2 седмици.                                                                                                НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ