Определяне обема на изкопи и насипи

За да бъде изчислен обема на земните маси, преди да започнат изкопните работи се извършва геодезическо заснемане на терена.

След завършването на изкопните дейности, се прави второ заснемане на получената нова повърхнина на терена и се изчислява иззетия обем, като се прави едно общо сечение - на повърхнината преди и повърхнината след изкопните дейности.

 

Приложение: 3_11_Картограма