Комплексно проучване на имот

 

Преди покупка на недвижим имот, много важна информация, която е необходима на купувача, е потенциалът на имота – какъв е устройственият му статут, какви са градоустройствените показатели – плътност и кинт, височина на сградата, % озеленяване, съответствие на кадастралните граници с границите по устройствен план, възможна разгъната застроена площ и др.

Ние в Мапекс правим проучване на имота, който Ви интересува и представяме  доклад, който да Ви помогне при взимане на решение за покупката на имота или развитие на неговия потенциал. По време на проучването, Ви представяме и проблеми, коѝто имотът има по отношение на кадастрална карта и устройствено предвиждане, както и време за отстраняване на наличните проблеми.

 

 

Необходими документи:

Срокът за изпълнение на проучването е между 1 и 2 седмици.