Трасиране на поземлен имот или УПИ

Трасирането представлява точно определяне на границите на даден имот или УПИ на терен. Тази дейност се налага при определени ситуации, например при поставяне на ограда, при възникнал спор със съседи за местоположението на ограда, при прокарване на улици и други.

В случай, че сте в подобна ситуация и желаете да се изгради ограда, в зависимост от нейния тип, е възможно да се изисква разрешение за строеж. В Мапекс може да Ви бъде подготвена геодезичаската част от необходимата Ви документация за получаване на това разрешение.

Необходими документи:

  • Документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Скица на имота, ако има такава, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър или районната администрацията отговаряща за територията, в която попада съответния имот или УПИ.

 

Освен означението на място на граничните точки на имота си, Вие ще получите и трасировъчен карнет – чертеж с описание на координатите на чупките на имота.

Приложение: 2_7_Трасиране_УПИ