Сайтът на Имотния регистър е активен до 24 юли

22.7.2020 г.

До 24 юли включително ще функционира сайтът на Имотния регистър https://icadastre.bg/, съобщиха от Агенцията по вписвания. Автоматизираното разплащане през ePay 25 и 26 юли ще бъде недостъпно, поясняват от Агенцията.

От 27 юли, понеделник, регистърът ще бъде достъпен само през единния портал https://portal.registryagency.bg/. 

Планирана миграция на данни от профилите на ползващите имотния регистър ще бъде на 25 и 26 юли /събота и неделя/. За този период няма да има възможност за зареждане на нови суми и за извършване на справки. Заради преноса на данни, в този период са възможни и временни прекъсвания в работата на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ - http://brra.bg

След 27 юли, прехвърлянето на наличните суми в профилите на потребителите ще става индивидуално от всеки регистриран на https://portal.registryagency.bg/ чрез функцията "Обединяване на профил". 

На 25 и на 26 юли услугите, свързани с автоматизирано разплащане чрез Epay ще бъдат недостъпни. Недостъпно ще бъде и издаването на удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ по електронен път.

От Агенцията по вписванията напомнят, че от 27 юли Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ще бъдат достъпни в пълната си функционалност вече само на единния портал на адрес: https://portal.registryagency.bg/.  

Източник: econ.bg