Покриват 96% от територията на страната с кадастрална карта до края на 2019 г.

31.5.2019 г.

96% от територията на страната ще бъде покрита с кадастрална карта до края на годината, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По думи на заместник-министърът Валентин Йовев завършването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата страна има важна роля за стимулиране на инвестиционните процеси и икономическия растеж.

Той посочи, че е изграден кадастър за всички областни градове, в много от общинските центрове и населени места и територии с активен пазар на имотите и засилен инвестиционен интерес. Обхванати са цялото Черноморско крайбрежие, планинските и балнеоложки курорти, изтъкна Йовев.

Зам.-министърът съобщи, че до 4-5 години се очаква да завърши изработването и на специализираните карти в различни инвестиционни сфери, които да надградят информацията от кадастралната карта, предоставяйки данни за строежи, съоръжения, сервитути, подземна и надземна инженерна инфраструктура, водни източници, трайни насаждения, подземни богатства, релеф и др.

Йовев подчерта, че приоритет в работата на МРРБ е развитието на строителната индустрия и инвестиционните процеси в регионите.

Значението на строителния сектор е огромно като фактор за икономическото развитие и обновлението на населените места, категоричен бе той.

Източник: news.bg