Обновяват системата за онлайн услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

15.8.2023 г.
Новият портал ще улесни гражданите и бизнеса с нови е-услуги и достъп до повече данни, издаването на скица ще бъде автоматично

В началото на 2024 г. се очаква да заработи обновената Кадастрално-административна информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Николай Найденов, който заедно с изпълнителния директор на АГКК инж. Страхил Танев присъства на презентация на новите ключови функционалности на системата. Тя се разработва по съвместен проект с „Информационно обслужване“ ЕАД, а изпълнител е консорциум от фирмите „Мапекс“ и ЕСРИ България.
В следващите месеци предстоят дейности по тестване и внедряване на новия портал, както и обучение на служителите на агенцията в цялата страна. Старата информационна система е на повече от 10 години и е с изчерпан капацитет и потенциал за усъвършенстване със съвременните приложения в областта на информационните технологии, което ограничава и възможността за предоставяне на още по-добри услуги. Новият портал ще предлага повече възможности за обществеността, ще изпълнява допълнителни задачи и ще е по-гъвкав като възможност за адаптиране, за да отговаря на всички съвременни изисквания. Ще се улесни и обработката на подадените заявления чрез автоматизирано разпределение на задачите към служителите. Част от услугите също ще станат автоматични – например издаването на актуална скица за имот. Подобрен и с повече опции е и модулът за правоспособни лица. Въведени са и най-висок клас мерки за киберсигурност и защита на личните данни, както и за бързо и сигурно заплащане на услугите.
Зам.-министър Найденов коментира, че друг голям плюс на новата система е възможността за достъп до отворени данни от страна на бизнеса и гражданите, които ще могат да теглят кадастрална информация в стандартни формати. Ще има достъп и до повече данни от Геокартфонда и специализираните карти за Черноморското крайбрежие. Така потребителите ще могат да виждат и архивни данни по карти от началото на миналия век. Ще се предоставят и данни от специализираните карти за морските плажове, влажни зони и брегоукрепителни съоръжения. Новост в системата е възможността за състоянието на имотите към конкретна дата.
Зам.-министър Найденов отбеляза, че за влизането на системата в експлоатация ще са необходими и промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Те са подготвени, като предстои обсъждането им на ниво работна група в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да може и браншът да се произнесе по тях. Вече е възстановен и Съветът по геодезия към МРРБ.
В момента Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя над 25 електронни услуги.

 

Източник: МРРБ