MAPEX взе участие в най-значимото и мащабно научно-техническо събитие в календара на геодезическата общност

9.11.2018 г.

На 08 и 09.11.2018 г. в Дома на техниката в гр. София се проведе традиционния XXVIII Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“ и изложба, организирани от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България заедно с редица институции и организации.

Официални гости на събитието бяха инж. Валентин Йовев – Зам. министър на МРРБ и инж. Виолета Коритарова – Изпълнителен директор на АГКК.

По време на симпозиума в панел: „Картография и ГИС“ наред с учени, администрации, неправителствени геодезически професионални организации, практици и преподаватели, MAPEX представи Географска Информационна Система TOBEL.

Разработена в България от MAPEX, ГИС TOBEL предоставя електронни услуги и достъп до пространствена информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството, управлението на собствеността и др.