Мапекс с участие в Демонстрация на добри инженерни практики, включително 3D визуализации в обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД - Търговище

10.4.2023 г.
Експерти на компанията направиха представяне на ГИС Tobel за ВиК Търговище и на ползите от ГИС Tobel във ВиК сектора.

На 06.04.2023 г. в град Търговище, по инициатива на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, се проведе експертно събитие с водеща тема: Добри инженерни практики, включително 3D визуализации в обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация“ООД – Търговище. 
Приветствия в официалното откриване на събитието отправиха инж. Иванка Виденова - Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности", МРРБ, Станимир Парашкевов – областен управител и инж. Явор Миланов - Управител на ВиК Търговище.
Програмата включваше демонстрация на географска информационна система, внедрена в български ВиК оператори, включително за предоставяне на информация към потребителите на ВиК услуги, за визуализация на СМР дейности по проекти за реконструкция или изграждане на нови ВиК мрежи и/или системи, която  представи инж. Александър Личев - експерт по ГИС; демонстрация на събиране и анализ на информация от датчици и сензори, представена от инж. Красимир Неделчев - главен инженер на „Водоснабдяване и канализация“, демонстрация на внедрена ГИС в рамките на ВиК Търговище и ползите от нея, в рамките на която  експерти от Мапекс демонстрираха ГИС Tobel на ВиК Търговище и цялостните преимуществата на ГИС за ВиК сектора. Инж. Стоян Балев направи демонстрация на информационна система за управление на ВиК активите.
Фокус на втората част от събитието беше темата „Представяне на добра практика за проекти по енергийна ефективност на съоръжения и ВиК системи в отрасъла“, където инж. Здравко Георгиев - експерт по енергийна ефективност, представи добри практики при избора на мерки за енергийна ефективност във ВиК мрежи и съоръжения; добри инженерни практики при внедряването на комплексни мерки за енергийна ефективност в обекти, експлоатирани от ВиК оператори; добра практика за прилагане на съвременни методи за дистанционно отчитане на потреблението, която дискутира инж. Стоян Балев - ВиК инженер. 
Събитието завърши с представяне на 3D визуализации на ВиК системи и съоръжения и се радва на интерес и активна дискусия.

Източник: Mapex