"Мапекс" - 20 години българска геоинформационна компания

10.9.2021 г.
Фирмата предлага геодезически услуги и информационни технологии, фокусирани върху географските информационни системи

От самото й създаване преди повече от 20 г. "Мапекс" работи основно в две сфери - геодезически услуги и развитие на информационни технологии (ИТ), фокусирани върху географските информационни системи (ГИС). Компанията разработва различни електронни регистри, предлага и услуги за бизнеса, свързани с регистри, адреси, географски бази данни.

"Синергията, която съществува между геодезисти и програмисти в нашия екип, дава изключително добри ИТ решения, защото самите ние сме потребители на онова, което развиваме", обяснява Александър Лазаров, изпълнителен директор на "Мапекс".

"Едно от трудните неща в ИТ сектора е да разбереш какво иска възложителят и след това да го направиш така, че да му е пригодно в работата му. Този проблем при нас е решен, използвайки сами онова, което разработваме", допълва той.

Компанията развива голяма част от продуктите, свързани с управление на територията, включително решения за общините, за кадастъра, за ютилити компаниите и др. "Агенцията по кадастър е един от големите ни клиенти, за който сме разработили и поддържаме огромната част от софтуерните системи. Имаме и решения, свързани с недвижими имоти, като целта ни е този пазар да стане малко по-образован и по-справедлив. Разработваме и решения, свързани с логистични задачи за доставка на бързооборотни стоки, канцеларски материали, резервни части и др.", казва Лазаров. Компанията участва в проекта за строителството на "Балкански поток", като осигури с геодезически работи три от сегментите му. "Мапекс" изпълнява много широк кръг от геодезически дейности, свързани със заснемания, трасировка, работа с кадастър, вертикални планировки, въздушно заснемане.

При ИТ решенията "Мапекс" дълго време обслужва предимно (в над 90% от случаите) различни държавни задачи като разработката на концесионния регистър, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Военно-географска служба, Държавна агенция "Електронно управление" и редица други. През последните години обаче развитието на компанията "Мапекс" е насочено и към частните възложители на ИТ решения. "Стремим се да разнообразим бизнеса си. Държавата е добър платец, но проектите са спорадични, а подобна неритмичност бизнесът не може да си позволи", допълва Лазаров.

Основни продукти на компанията

  • Платформата Laris за фирми за недвижими имоти е разработена съвместно с Националното сдружение на фирмите за недвижими имоти. "Идеята бе да създадем продукт, който да приложи американския опит на българския пазар. Един от големите проблеми в тази сфера е липсата на регулация - няма правила кой може да стане брокер и кой не. Това пречи на онези професионални брокери, които вършат работата си съвестно, както и на клиентите, които доста често не получават услуга с добро качество", обяснява Лазаров.
  • Продуктът ZiGO е насочен към решаване на различни транспортни задачи, свързани с доставка на резервни части, канцеларски материали, бързооборотни стоки, шоколадови изделия. "Всичко, свързано с някаква логистика и доставка до определени клиенти, се решава с помощта на този наш продукт", допълва Лазаров.
  • Фамилията приложения Tobel e добре позната и широко употребявана от професионалистите в геодезията. Тя е насочена към управление на територията и се използва в редица общини. "Част от общините вече публикуват данните си за територията в интернет, така че човек дори от бюрото си може да проектира своите инвестиции за определени територии, да види къде какво е разрешено да се строи, какви са параметрите на застрояване. Продуктът дава възможност и на общината да управлява своята общинска собственост, да направи връзка между данъчния регистър и кадастралния регистър, защото много хора не са декларирали собствеността си в общината, а това означава, че не плащат и данъци за нея. "За нас това е добра ниша, в която бихме могли да приложим нашите умения", смята Лазаров.

През последната година "Мапекс" е завършила голям проект в НСИ за бизнес статистика, има и проекти за Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). "В Столичната община е един от най-големите ни проекти, където с главния архитект на София Здравко Здравков разработихме голямо количество от регистрите, които да са публични и да са видими за гражданите. Това облекчава както работата на администрацията, така и на гражданите, които се интересуват от развитието на територията, от обявените строителни разрешения или подробните устройствени планове. Преди броени дни приключи и проектът ни в Държавна агенция "Електронно управление", с който беше разработен Национален портал за пространствени данни. Този портал е в изпълнение на директива INSPIRE и е ключов по отношение на поддържането на актуална пространствена база данни от Република България", коментира Лазаров.

Ново перспективно направление е използването на дронове за въздушни снимки и обследване на различни обекти от въздуха. Преди 2 години е купена и термокамера за работа в областта на енергийната ефективност. "Разработихме софтуер, с чиято помощ лесно могат да се правят енергийните паспорти на сградите. В момента провеждаме обучения за работа с този софтуер - допълва Лазаров. - В ИТ сектора има области с голямо натрупване на "масови продукти", но това не е интересно за нас. Идеята ни е да търсим продукти, за които имаме експертиза или сме намерили добри експерти, след което да "обличаме" решенията в ИТ форма, за да са лесно употребими. Това са вижданията ни и за недвижимите имоти, и за енергийната ефективност."

Дроновете навлизат бързо и в сферата на дигитализирането на културно-историческото наследство. Редица обекти в България са "облетени" с дронове на "Мапекс", те са сканирани и създадената 3D визуализация дава възможност обектите да бъдат наблюдавани интерактивно от всички страни, като детайлите са изключително реалистични, може да се видят дори зрънцата на хоросана. "По този начин дори от вкъщи бихте могли да обиколите много от забележителностите на България", смята Лазаров.

В областта на ИТ решенията за общините са малко компаниите, които са направили нещо за управление на територията, допълва той. "Непрекъснато пътуваме и се опитваме да убедим общините в ползите от такива продукти. Отивайки на дадено място и внедрявайки нашето решение за управление на територията, го интегрираме с наличните там системи", твърди Лазаров.

"През миналата година направихме демонстрации в повече от 50 общини. Удобството за тях е, че не поръчват нещо, което ще е готово след година или две, а взимат готово решение. Тънкостта при ИТ решенията е да намерите експертите, които могат да "облекат" ИТ решението по такъв начин, че то да е наистина полезно. Има решения на западни компании, които продават едно "идеално" ядро, но то трябва да се приспособи за крайния клиент, така че да му е полезно. А тази адаптация е трудна задача и в нея се съдържа ключът за успешното внедряване."

"Мапекс" работи от десетина години във ВиК сектора и вече 10 ВиК дружества използват неин софтуер. "Трудно беше да намерим качествени специалисти във ВиК сектора, които да могат да обяснят как точно да облекчим техния живот. Успяхме да намерим такива хора и сега работим успешно и в този сектор", смята Лазаров.

Компанията е реализирала проект, базиран на "Интернет на нещата" (IoT), за ВиК - Търговище, с поставени различни датчици. Те са свързани през комуникационна среда, основаваща се на стандарта LoRa, като през нея дружеството управлява цялата си мрежа. То непрекъснато следи потреблението на вода, нивото на резервоари, налягането в тръбите, концентрацията на хлор във водата и всички останали параметри, които се изобразяват на екрана на служителите в реално време.

Подобно решение "Мапекс" е реализирала и за управление на електрически мрежи, като с помощта на умни електромери, поставени на различни точки, се измерва в реално време потреблението на електроенергия. "Така че ГИС вече не означава само събрани данни, а комбинация от различни видове данни. Нашата система се свързва с тази на "Местни данъци и такси", с деловодство, със счетоводство. Работейки съвместно, всички тези системи показват ползата от електронизацията", обяснява Лазаров.

Как намира специалисти?

"Противно на някои изказвания за "лошия човешки материал" в България, се оказва, че ако хората бъдат поставени в добра среда и намират смисленост в онова, което правят, а и виждат, че реализацията на труда им се цени, то "човешкият материал" е много качествен. Не знам дали е въпрос на късмет или българският народ е такъв, но събрахме голям брой талантливи колеги и нашите резултати се дължат именно на тях", твърди изпълнителният директор на "Мапекс".

Според него не е възможно който и да е директор да влезе в дълбочина и детайлите на процесите в една компания. "Както казва Питър Дракър, "професионализмът не се дължи на общото познаване на нещата, а на детайлите". И всъщност тънкостта на ИТ решенията е именно в решаването на детайлните въпроси, което може да стане само със специалисти. Благодарен съм на целия ни екип за усилията, които полага, и на шанса, че сме попаднали на много читави хора. Към момента сме 90 души, голяма част от които са геодезисти и програмисти", допълва Лазаров.

Връзка с университетите в страната

"Работа ни с университетите е в няколко насоки. Онези, с които си партнираме, ни препоръчват студенти, които идват при нас на стаж. В някои университети сме направили дарения на наши софтуери, така че студентите да използват съвременни български технологии - коментира Лазаров. Преди кризата с COVID-19 правихме презентации пред студенти за това какво представляват ГИС технологиите."

Преди 4 години беше създадена и организацията "ГИС Алианс", в която участват голяма част от компаниите, активно занимаващи се с ГИС. "Мапекс" е един от учредителите й. Ежегодно през ноември тя организира и Деня на географските информационни системи. "На това събитие всеки демонстрира своите постижения, реализираните проекти, каним и клиенти, така че се получава хубаво тържество за споделяне на опит. Когато хората се консолидират и споделят проблемите си, нещата вървят много по-гладко, а споделянето на технологиите е силен фактор, който "дърпа" напред всяка от компаниите", смята Лазаров.

Какво отличава "Мапекс"?

"Това е отношението ни към клиента. Случвало се е да работим в администрации, които по различни причини не са могли да възложат обществена поръчка за поддръжка на наш софтуер и по тази причина сме работили за тях без финансиране, само за да не спре работата на внедреното от нас приложение. Подобно отношение към клиента не се среща често сред ИТ фирмите. Имали сме съвместни проекти в администрации с партньори, които спират работата по проекта след изчерпване на средствата. Ние не сме си позволявали никога подобно отношение, разбира се, в допустими граници. Успяхме да култивираме това отношение към клиента, и то дава резултати. Това се превърна във "философия" на работата ни. Не поставяме на първо място печалбата, макар че без нея един икономически субект не може да съществува. Много държим също на социалния ефект от нашата работа", допълва той.

През последните години компанията масово използва софтуери с "отворен код", които не изискват лицензни такси, а производителността им е на високо ниво. Тези софтуери позволяват по-бързото навлизане в администрациите на електронни системи, защото стойността им е относително по-ниска при запазване на високо ниво на надеждност.

"Нашият софтуер е направен така, че да може да се ползва "от облака", тъй като някои общини не могат да си позволят скъпа инфраструктура или администратор на мрежите си. "Мапекс" гледа вече и към външни пазари, на първо време към Франция. Водят се преговори за пилотни проекти, като се надяваме платформата Tobel да бъде добре приета и интегрирана с техни местни решения", заяви Лазаров.

"Мапекс" разполага и с една от най-богатите геобази данни за пътища, улици и местности, като тя е създадена години преди Google да започнат да генерират своята за Google Maps и Google Street. "Преди години наши коли изминаха над 60 хиляди километра в България и към настоящия момент разполагаме с над 760 000 актуални адреса - нещо, с което конкурентите не могат да се похвалят. Геобази данните са един от продуктите, който "Мапекс" предлага", допълва Лазаров.

Накратко - "Мапекс" е българската геоинформационна компания, прилагаща собствени, разработени в страната, решения.

Източник: capital.bg