КККР АЛДОМИРОВЦИ, ИЗВОР, БАХАЛИН

20.4.2018 г.
КККР ЗА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. АЛДОМИРОВЦИ, С. ИЗВОР И С. БАХАЛИН, ОБЩИНА СЛИВНИЦА – СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин, община Сливница, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30 - дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ брой 34 от 20.04.2018 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. 

 

Можете да извършите проверка на следния адрес:
https://kais.cadastre.bg/

Адресът за подаване на възражения: гр. София, ул. Мусала №1 или по електронен път на следния адрес:
https://kais.cadastre.bg/bg/ComplaintsAndObjections