Географски информационни системи в услуга на оценителската дейност

1.2.2022 г.

Преди броени минути завърши семинар на тема „Географски информационни системи в услуга на оценителската дейност“ с лектор инж. Александър Лазаров, Изпълнителен директор на Мапекс АД.

Сред темите на семинара бяха: Кадастър, Регулация, План за застрояване, Общ устройствен план (ОУП), Параметри на УПИ, Източници на информация, необходими за качествено изпълнение на оценителската услуга и други.

Наред с тях, инж. Лазаров демонстрира и работещи информационни системи в областта на недвижимите имоти. Бяха обсъдени казуси от практиката и се сформира професионална дискусия с участието на Бистра Бонева, Румен Михайлов, Петър Савов, Венета Желева, Веселина Генева и др., която протече с висок интерес от над 80 участници, които имаха възможността да зададат своите въпроси и да получат компетентни отговори.

Организатор на събитието е Камарата на професионалните оценители в България.

Географските информационни системи (ГИС) представляват съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за създаване и управление на геоинформация. В световен план, а от години и в България, ГИС имат широк обхват на приложение както в публичния, така и в и частния сектор. Чрез тях успешно и надеждно да се управлява информация за територията, активите и инфраструктурата.