ТОБЕЛ-COVID 19 - СЪЗДАДЕН ЗА ГРАЖДАНИ

17.3.2020 г.

Новият сайт на Мапекс - Tобел-COVID19 https://covid.tobel.bg/ е разработен в знак на съпричастност към развиващата се извънредна ситуация в страната. Сайтът ни информира и подпомага в проследяването на новите случаи на заразени с вируса по населени места в България, а информацията в него се актуализира два пъти дневно, базирайки се на официалната информация, която предоставя Министерство на здравеопазването на Република България.