От изкопа до Акт 16 с „Мапекс“

6.10.2022 г.
За строителните и проектантските компании предлагаме специфични продукти, споделя Александър Лазаров, изпълнителен директор на „Мапекс“ от 2015 г. Отговаря за стратегическото и оперативното управление на компанията, включително за инвестициите в нови технологични решения. "Мапекс" е геоинформационна компания, предоставяща геодезически услуги и ГИС решения на българския пазар.

- Господин Лазаров, как е позиционирана компанията ви в строителния сектор у нас за 21 години, откакто е създадена?

- В годините „Мапекс“ създаде две основни направления в развитието на бизнесa си – широк кръг от гео­дезически дейности и разработка на софтуер. Геодезията е пряк участник в почти всички строителни дейности. Това е и причината да създадем специален пакет от геодезически услуги за строителния бранш – www.mapex.bg.

След 21 години на пазара на геодезическите услуги ние от „Мапекс“ сме изградили и изключително богата мрежа от лоялни клиенти. Независимо дали реализират проект за мечтания дом, за модерна бизнес сграда или голф комплекс, те ни се доверяват, за да преминем заедно през целия процес – от комплексното градоустройствено проучване на недвижимия имот през геодезичеcките дейности, реализиращи инвестиционните намерения на клиента, до окончателното приключване на строителството и нанасяне на новопостроените обекти в кадастралната карта или извършване на изчисление на площи на офис сгради по приложимите съвременни стандарти.

- Кои са продуктите, с които се отличавате на пазара?

- За строителните и проектантските компании разработихме и две специфични приложения. Едното улеснява значително работата при определяне на показателите и енергийните характеристики в процеса на проектиране на сградите, а също така и при вече построени сгради за извършване на обследвания. Облачната платформа притежава функционалност за извършване на оценка за всички видове сгради относно ефекта от прилагането на различни енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики и разхода на енергия преди и след прилагането им.

Второто ни решение е свързано с поддържане на информацията за автопарка и строителната механизация в дадена компания. Чрез него се управлява процесът по застраховане, технически прегледи, регулярна поддръжка, смяна на гуми и резервни части, оценка на разхода на горива и общата издръжка за всяко превозно средство. Системата има богата гама от статистики, за да се осигури оптимално разходване на средства и анализ на стойността на поддържане на техниката – www.zigo.bg.

- Кой е вашият подход, с който печелите и задържате клиентите?

- Малко са компаниите, които разработват продукт само защото вярват, че е нужен на обществото, и след това да го пускат на пазара. Разбира се, такъв тип начинания са рискови, но според нас това е пътят за устойчив растеж. Разбирането ни е, че развитието на компанията е дълъг процес и изисква търпение, прозорливост, усилена работа, отговорност към партньорите, клиентите и служителите.

Тази философия в развитието на „Мапекс“ е и в основата на подбора на служителите ни. Търсим хора с талант, които обичат работата си и дългосрочните проекти. Опитваме се да изградим компания, в която служителите са част от растежа ѝ и разбирането им е, че са участници в нещо смислено.

Венцислав Савов, текстът е публикуван в специалното издание "Строителство и инвестиции" на Мениджър

 

Източник: manager.bg