ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

16.12.2019 г.

На 09 декември 2019 г. в Технически Университет-София, се проведе лекция на тема Географски информационни системи (GIS), Геоданни и тяхното приложение в бизнеса и обществото.

По инициатива и покана на доц. д-р инж. Румяна Илиева, преподавател и зам. р-л по стратегическо развитие на Катедра „Мениджмънт и бизнес информационни системи“, Стопански факултет, пред студентите от 1 и 2 курс по едноименната специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи“, бяха презентирани решения за бизнеса, разработени от български компании, приложими в частния и държавен сектор.

Лекцията изнесе Александър Лазаров - Изпълнителен директор на Мапекс и Председател на сдружение ГИС Алианс. Проведе се дискусия по приложенията на ГИС, както и бъдещата кариерна реализация на студентите в българските компании.