Сертификати

 

Ние гарантираме своето професионално изпълнение

За целта внедрихме системи, с които управляваме и усъвършенстваме качеството си, съгласно международно възприети стандарти:

 • Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008,
 • Система за управление на информационната сигурност, съгласно ISO 27001:2013,
 • Система за управление на ИТ услуги ISO/IEC 20000-1:2011,
 • Система за околната среда, съгласно ISO 14001:2004,
 • Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно ISO 18001:2007,

 

Гарантирахме своята квалификация, 

според изискванията на приложимото законодателство:

 • Сертификати за правоспособност по геодезия и кадастър, издадени от Камарата на инженерите по геодезия,
 • Удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по части: геодезия; приложна геодезия; вертикално планиране; трасировъчни проекти и планове; планове за регулация,
 • Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра,
 • Удостоверение за администратор на лични данни.

 

За да добавим качество,

изградихме партньорство с утвърдени лидери:
 • Сертификат за оторизиран дистрибутор на Autodesk, Adobe Systems и други, като оторизиран партньор на БиЕмДжи ООД,
 • Удостоверение за членство в „Асоциацията на геодезическите фирми“.

 

Само сертификатите не са достатъчни, вижте с какви проекти спечелихме доверието на нашите клиенти!