Интегрирани системи за Електронни услуги

pic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можем да положим за Вас добрата основа за прилагане на принципите на Електронното Управление.Ние изграждаме информационните си решения за Вас, за да отговорим адекватно на положените стратегически цели на електронното правителство:

  • Модерно и ефикасно управление за посрещане на реалните потребности на гражданите и на бизнеса по всяко време и на всяко място.
  • Предоставяне по електронен път на качествени, икономически ефективни и леснодостъпни административни услуги на гражданите и на бизнеса
  • Разширяване на технологичните възможности на гражданите и на бизнеса за участие в държавното управление.
  • Създаване на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране на държавната администрация, в съответствие с принципите, нормите и най-добрите практики на Европейския съюз.За да гарантираме успеха на всеки проект, комбинираме силата на геопространствените информационни системи, експертността на нашите консултантски услуги и бизнес анализ, за да отразим вярно движещите процеси и работната среда в една администрация. На тази основа дефинираме и структурираме електронни услуги за подобряване на връзката между администрацията и нейните клиенти - граждани и бизнес.


Прочетете повече за нашата информационна система ТОБЕЛ.


Свържете се с нас за повече информация и презентация на услугите ни!


Вижте какви проекти изпълнихме през годините!