Сименс Бизнес Сървисис

"Интегрирана информационна система за кадастър и портал One stop shop за отдалечен достъп до данните на Агенция по вписвания и Агенция по геодезия, картография и кадастър"