Назад към новините

Сключен договор с "И Ар Пи България" ООД

04.02.2013

По процедура за определяне на изпълнител - открит избор по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013 с бенефициент "Мапекс" АД, бе сключен договор с класираният на първо място "И Ар Пи България" ООД.