Назад към новините

Приключи срокът за подаване на документи .....

30.01.2017

Приключи срокът за подаване на документи за изработка на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин, област София