Назад към новините

Откриване на процедура за определяне на изпълнител - открит избор по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013 с бенефициент "Мапекс" АД

09.10.2012

Откриване на процедура за определяне на изпълнител - открит избор по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013 с бенефициент "Мапекс" АД

"Внедряване на информационна система за управление на бизнеса"

Обява

Пояснителен документ