Назад към новините

КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин, община Сливница – срок за подаване на възражения

20.04.2018

 

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин, община Сливница, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30 - дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ брой 34 от 20.04.2018 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. 

Можете да извършите проверка на следния адрес:

https://kais.cadastre.bg/bg/Map

Адресът за подаване на възражения: гр. София, ул. Мусала №1 или по електронен път на следния адрес:

https://kais.cadastre.bg/bg/ComplaintsAndObjections