Назад към новините

Български компании се обединяват за развитие на ГИС технологиите в страната ни

31.10.2017

Водещи български технологични компании се обединяват за да създадат първата ГИС асоциация в България. В навечерието на Световния ГИС Ден 2017, технологичните лидери Давид Холдинг, Датекс, Каниско, Колма, Мапекс и Технологика учредиха Български ГИС Алианс – неправителствена организация, която ще работи за развитието и приложението на най-модерните географски информационни технологии в България.  

За Председател на управителния съвет на ГИС Алианс бе избран г-н Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс: „Технологиите, които до скоро бяха домейн на професионалистите се превръщат във важен фактор във всички сфери на обществения живот – хората ги използват чрез своите мобилни приложения и GPS, те са неразривна част от технологичните платформи на бизнес организациите, а обществените служби и администрацията не биха могли да функционират без ГИС системи, особено в области като сигурност, земеделие и кадастър. В България оперират както най-утвърдените международни компании, така и множество иновативни български компании. Всички ние имаме ресурс от познания и способности, от които може да се възползва страната ни.“

Една от първите и най-належащи задачи на членовете на ГИС Алианс е ускореното въвеждане на директива Inspire (директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност) в България – една изключително важна част от електронното правителство на страната ни. Компаниите от ГИС Алианс ще работят за подпомагане на българската администрация за въвеждане на директивата, която изисква интегриране на геопространствените данни от всички европейски държави в една единна дигитална система за обмен на информация. Целият процес трябва да е завършил до 2021 година.

До края на годината, ГИС Алианс ще създаде и представи препоръки за улесняване на процеса по дигитализация и обмен на българските кадастрални и геопространствени данни с членовете на ЕС и с тази цел на 15-и ноември, като част от отбелязването на Световен ГИС Ден в България, асоциацията организира международна конференция по темата в страната ни.

Български ГИС Алианс ще работи за утвърждаване и популяризиране на Географските Информационни Системи като достъпна среда, подпомагаща администрацията и бизнеса, както и държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието и внедряването на ГИС, употребата и достъпността на геоданните, както и при контрола на тяхното изпълнение, и да посредничи в диалога между ГИС компаниите и администрацията като насърчава партньорството между публичния и частния сектор.

Мултимедийна илюстрация на директива Inspire може да откриете на следния линк: https://youtu.be/xew6qI-6wNk

За ГИС Алианс 

 

ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании от сферата на географските информационни системи и геодезията. Членовете на ГИС Алианс работят за улесняване и подпомагане на процеса по развитие и въвеждане на ГИС технологии в България, включително и създаване на условия за образователни програми по темата. Учредители на ГИС Алианс са водещи български технологични компании: Давид Холдинг, Датекс, Каниско, Колма, Мапекс и Технологика.