Назад към новините

Българска компания подобрява прецизността на сателитните навигации

30.10.2017

В България заработи наземна система за прецизна сателитна навигация в реално време. Българската компания 1Yocto изгради и държавата сертифицира наземна мрежа от 42 станции на за територията на страната, които подобряват точността на всички глобални навигационни системи GPS, GLONASS, GALILEO, използвани на територията на България.   

1Yocto осигурява прецизно позициониране и навигация чрез използване на мобилно устройство, което получава корекции в координатите си в реално време от базова станция на компанията. Допълнителното прецизиране на географски координати е изключително важно в областта на геодезията, строителството, добива на полезни изкопаеми и модерното селско стопанство. Докато широко използваните дигитални карти и навигационни системи допускат отклонение в голям диапазон от 4 до 15 метра, RTK технологията използвана от 1Yocto може във всеки един момент да прецизира местоположение с отклонение от максимум 5 см.

1Yocto e поредният високотехнологичен проект на водещата българска геоинформационна компания Mapex: „1Yocto е поредното ни начинание, с което доказваме голямата зависимост на обществени услуги и бизнес от геоинформационните технологии. В много области на обществения живот и особено в земеделието, точната геолокация е директно свързана с успеха и  намаляване на разходите за различни бизнес процеси.“, отбеляза Александър Лазаров, главен изпълнителен директор на Mapex.

Потребителите на 1Yocto ще имат достъп до системата чрез всички видове съществуващи глобални сателитни приемници и всяка област за която е необходимо високопрецизно позициониране.

„Нашата технологична система е от критична важност в областта на геодезията, земеделието, проектирането, строителството и логистиката, където точността на позиционирането трябва да бъде до сантиметър.“ сподели Николай Нестеров, изпълнителен директор на 1Yocto.

Сателитната навигация чрез кинематика в реално време (RTK) е технология за подобряване на точността на данните, получени от глобална навигационна сателитна система (GNSS) като GPS, GLONASS, GALILEO. RTK е съвкупност от технологии за значително подобряване на точността на географски координати, получавани с помощта на система за сателитна навигация, до точност на позиционирането от няколко сантиметра.

Мрежата на 1Yocto е сертифицирана с оценка за съответствие на GNSS RTK инфраструктурна мрежа според критериите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи и е сертифицирана от Агенцията по геодезия, картография и кадастър национална система за прецизна сателитна навигация в реално време.

Илюстрации на работата на система може да откриете на следния линк: https://goo.gl/KjpRpf  

 

За 1Yocto

 

1Yocto (Уан Йокто) е наземна система за прецизна сателитна навигация в реално време за територията на България. Компанията предлага навигационни услуги за секторите на геодезията, земеделието, проектирането, строителството и логистиката. Със своите 42 GNSS приемници, компанията поддържа всички популярни навигационни системи като GPS, Glonass, BeiDou и Galileo.