1 2 3 4 5 ... 6

Новини

18.12.2017 Модернизират горските служби в Столична община

Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори" въвежда модерна технология за управление в реално време на своите проекти и дейности. Служителите на терен вече ще имат непрекъсната връзка с централното управление и всички ще могат своевременно да виждат промените, които се правят. Софтуе...

Прочети повече
18.12.2017 Модернизираме горските служби в Столична община

 

Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори" въвежда модерна технология за управление в р...

Прочети повече
24.11.2017 МАПЕКС АД приключи част от дейностите по проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“

Мапекс АД изпълни дейности към проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура: BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

Изпълнението им допринесе за подобряване на безопасните условия на труд в Мапекс АД:

Прочети повече

16.11.2017 България ускорява дигитализацията на кадастрална си система

Международни специалисти отбелязаха Световен ГИС Ден в България и обсъдиха стъпките към синхронизиране на българските геоданни със страните от ЕС

 

Прочети повече

03.11.2017 Невижданите карти на България

По повод отбелязването на Световния ден на географските информационни системи, ГИС Алианс, Военно-географска служба, български компании и частни колекционери представят изложба на уникални български карти. Експозицията съдържа 18 репродукции на карти в периода от 1Прочети повече

1 2 3 4 5 ... 6