1 2 3 4 5 ... 6

Новини

20.04.2018 КККР за урбанизираните територии в землищата на с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин, община Сливница – срок за подаване на възражения

 

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Алдомировци, с. Извор и с. Бахалин, община...

Прочети повече
30.03.2018 МАПЕКС АД приключи проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“

 

Фирмата приключи проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Прочети повече

08.01.2018 МАПЕКС АД приключи Дейност 1 по проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“

 

Мапекс АД изпълни Дейност „Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятията“ към проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Пр...

Прочети повече
24.11.2017 МАПЕКС АД приключи част от дейностите по проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“

Мапекс АД изпълни дейности към проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура: BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

Прочети повече

16.11.2017 България ускорява дигитализацията на кадастрална си система

Международни специалисти отбелязаха Световен ГИС Ден в България и обсъдиха стъпките към синхронизиране на българските геоданни със страните от ЕС

 

Прочети повече

1 2 3 4 5 ... 6