1 2 3 4

Новини

22.08.2017 Mapex създаде софтуер за умно управление на транспорт и логистика

Office Express вече използва технологията в организацията си. 

22 август 2017 г. – Мапекс, водещата българска геоинформационна компания, създаде технологично решение за интелигентно управление и автоматизиране на процесите по планиране, контрол и управление на транспорт...

Прочети повече
24.07.2017 ИПИ и Мапекс стартират партньорство за геоинформационен анализ на икономически данни

Разликите в доходите между областите в България

Задълбочават ли се разликите в доходите между областите в България – на този въпрос търсят отговор Институтът ...

Прочети повече
13.07.2017 МАПЕКС АД подобрява условията на труд в организацията

Мапекс спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до зае...

Прочети повече
26.06.2017 Шумен дигитализира общинската администрация

Община Шумен ще дигитализира процесите на регулация и дейностите по управление на устройство на територията на общината. Това ще стане възможно с въвеждане на интегрирана географска информационна система Тобел от българската геоинформационна компания Мапекс. 

За срок от шест месеца, Мапекс...

Прочети повече
30.05.2017 „Умни градове“ ще има и в Северозападна България

Мапекс, водещата българска геоинформационна компания, участва в създаването на стартъп компания за създаване иновативни технологични решения в областта  на  енергийната ефективност. Наречена „Зелено управление“, целта н...

Прочети повече
1 2 3 4