Обучения

Експертите на Мапекс извършват обучения на брокери на недвижими имоти за съдържанието на кадастралната карта, устройствените планове, параметрите на застрояване, оценка на потенциала на територията и необходимите стъпки за да бъде реализирана дадена сделка.

Продължителността на обучението зависи от подготвеността на обучаемите и дълбочината на проблематиката, до която желаят да достигнат.