Оценка на сгради по стандарта "BOMA"

BOMA 2017 For Office Buildings: Standard Methods of Measurement - ANSI/BOMA Z65.1-2017

Възможностите от много варианти на определяне на полезната площ на една сграда, налага използването на стандарти, за да може да се уеднаквят разбиранията на инвеститори, наематели, купувачи и продавачи за площите, които една сграда предлага. Такъв стандарт е разработения американски стандарт BOMA. Методът за пресмятане на площи по стандартите на BOMA може да се приложи както за ново строителство, така и за съществуващи сгради от всякакъв тип с един или повече ползватели. Полученият резултат се базира на ясни и прозрачни критерии, зададени от стандарта и гарантира необходимия баланс на интересите и взаимоотношенията между наемател и наемодател. През последните години, специалистите на Мапекс развиха експертиза за оценка на сгради по този стандарт.

Необходими документи:

  • Архитектурни планове на сградата;
  • Геодезическо заснемане на всяко от нивата на сградата.

Срокът за изпълнение зависи от размера на сградата.

Приложение: 3_10_2 BOMA