ГИС на Самоков вече може да се използва и от гражданите

15.9.2023 г.

Географската информационна система на община Самоков вече може да се използва и от граждани. Самоков е третата община, след София и Шумен, която ще работи с приложението, Община Самоков сключи договор с Агенция по кадастър за осигуряване на достъп до актуални кадастрални данни. Разработената система включва цялата налична информация за територията, която е качена в централизирана база данни и гражданите вече могат да следят развитието на териториалните планове. Системата се нарича ТОБЕЛ и е разработена от геоинформационната компания “Мапекс” АД, гр. София. Тя бе представена на пресконференция от Александър Лазаров от „Мапекс” и гл. инженер на Община Самоков Юри Бодуров. Досега достъп до системата имаха само служители от администрацията, но сега всички граждани, които се интересуват, могат да направят справка за общи устройствени планове, кадастралната карта, регулационните планове и др. „ГИС-системата представлява набор от карти, които са публично достъпни и които могат да бъдат наслагвани и сравнявани, като в същото време дават бърза информация на гражданите. Системата ще улесни комуникацията между администрацията и гражданите. Географската информационна система ще продължи да се надгражда и актуализира. Системата ще е много полезна и за инвеститори. Ако някой се интересува от конкретен имот, чрез системата може да разгледа съответните парцели и да разбере дали там е допустимо строителство, преди да подаде заявление в общината за своите намерения. На този етап от ГИС-системата е създадено меню, което съдържа адреси на имотите, регулационни планове, скици и др. Използвано е и ортофозаснемане с дрон, което дава възможност обектите да се видят в реални размери. Системата има връзка и с Гугъл.

Източник: actualno.com

Снимка: Община Самоков