ГИС АЛИАНС отбеляза Международния Ден на ГИС Технологиите

16.11.2018 г.

На 14 ноември 2018 ГИС Алианс отбеляза Световния Ден на ГИС Технологиите с Конференция в Град Хотел София. Този международен празник обединява професионалисти от цял свят, които ползват и развиват ГИС технологиите. Представители на бизнеса, администрацията и академичната общност се събраха за да станат съпричастни с най-новите тенденции и решения, внедрени в България през 2018 г. Конференцията на ГИС Алианс стана  част от стотиците подобни събития организирани на пет континента,   демонстриращи как ГИС технологиите подпомагат и намират все по-широко приложение във всички аспекти на съвременното общество.
Основна тема на събитието тази година бяха  Location Based Services (LBS) - ГИС услуги, предлагани съобразно местоположението на клиента. На конференцията своите най-нови решения в тази област представиха 14 български софтуерни компании и научни организации работещи в областта на ГИС технологиите. Демонстрирани бяха решения базирани на многообразие от продукти и платформи с приложения във всички сфери на съвременната индустрия и административно управление. Своите поздравления поднесоха редица наши и чуждестранни гости  сред които и представители на Организацията на Обединените Нации (ООН) , Норвежки Кадастър, МРРБ, Съюза на Архитектите и много други. 
ГИС Алианс декларира своята решителност да работи за утвърждаване и популяризиране на Географските Информационни Системи като достъпна среда, подпомагаща администрацията и бизнеса, както и държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието и внедряването на ГИС, употребата и достъпността на геоданните, както и при контрола на тяхното изпълнение, и да посредничи в диалога между ГИС компаниите и администрацията като насърчава партньорството между публичния и частния сектор.

За ГИС Алианс - https://gisalliance.org/ 
ГИС Алианс е българска неправителствена организация на компании от сферата на географските информационни системи и геодезията. Членовете на ГИС Алианс работят за улесняване и подпомагане на процеса по развитие и въвеждане на ГИС технологии в България, включително и създаване на условия за образователни програми по темата. Учредители на ГИС Алианс са водещи български технологични компании: Давид Холдинг, Датекс, Каниско, Колма, Мапекс и ТехноЛогика.