ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ БРАНШОВИ ТЕХНИЧЕСКИ ФОРУМ НА ВИК СЕКТОРА 29-30 ЮНИ 2021

29.6.2021 г.
МАПЕКС УЧАСТВА В „ТЕХНОФОРУМ 2021“ , ГР. ТЪРГОВИЩЕ
По покана на „ВиК” ООД Търговище, Мапекс участва в браншовата среща на ВиК Дружествата - “ТЕХНОФОРУМ 2021”. 29-30 юни.
В програмата на форума участват над 20 фирми с предмет на дейност, покриващ дейността на “ВиК” Дружествата. 
Г-н Александър Лазаров – Изпълнителен директор на Мапекс и колеги представиха на аудиторията възможностите на Географска информационна система Tobel за ВиК сектора. 
ГИС Tobel е насочена към осигуряване на детайлна информация относно активите на ВиК дружеството, тяхната мрежова свързаност и техническо състояние. Помага за взимането на адекватни управленски решения, оптимизира разходите на ВиК Дружествата и намалява риска от възникване на аварии и инциденти.
Мапекс е българска геоинформационна компания, която вече двадесет години предлага високотехнологични и комплексни услуги в направленията: информационни технологии, цифрови модели и геопространствени данни, включително най-богата у нас адресна база данни, геодезия, кадастър и фотограметрия, устройствено планиране и инвестиционно проектиране.